Beer Education

Introduktion till ölutvärdering av Justin Brouhard.
  • Ölutvärdering är ett komplext ämne att täcka i en enda artikel. Därför är det som ingår nedan bara en sammanfattning av vad man ska leta efter när man värderar en öl. Under de följande månaderna kommer en uppdelning av varje kategori att ges med djupbeskrivningar ...

Mer
Vad annars påverkar ölutvärdering? - Glas, Temperatur, Smaksättning Order av Justin Brouhard
  • Glasvaror kan ha en djupgående effekt på sin utvärdering av en öl. Vissa glasögon ger ut egenskaper av olika stilar. Till exempel tenderar glasögon med smala öppningar att koncentrera aromaterna i en öl, vilket gör dem mer märkbara.
Mer
Share by:
BOOK TOUR